Co je energetický certifikát?

Energetický certifikát je dokladem o energetické náročnosti budovy, který obsahuje obsah a strukturu nařízení o energetické certifikaci budov (Národní věstník 36/10) a je vydán oprávněnou osobou.

Energetická certifikace budov je soubor opatření a postupů, které se provádějí za účelem vydání energetického certifikátu.

Budování energetického auditu je zdokumentovaný postup, který se provádí za účelem určení energetické náročnosti budovy a míry plnění těchto vlastností ve vztahu k referenční hodnotě, a navrhla opatření ke zlepšení energetické náročnosti budov, které jsou ekonomicky opodstatněné a provádí ji oprávněná osoba.

Hodnoty v energetickém certifikátu odrážejí energetickou náročnost budovy a spotřebu energie vypočtené na základě hypotetického režimu využití budovy a nemusí nutně odrážet skutečnou spotřebu budovy, protože zahrnuje chování uživatele.

Energetický certifikát je marketingovým nástrojem na podporu energetické účinnosti a nízkoenergetické výstavby. Energetická certifikace budov umožňuje porovnat energetické nároky budov, podpořit investice do nových a inovativních koncepcí a technologií, využívání alternativních systémů dodávek energie v budovách a přispět k celkovému snížení spotřeby energie a ochrany životního prostředí. Energetický certifikát je navržen jako jeden univerzální energetický výkon budovy, na základě kterého lze objekty klasifikovat a porovnávat.

Povinnost certifikace

Celá budova, pro kterou je po 31. březnu 2010 podána žádost o potvrzení hlavního projektu nebo stavební povolení, musí mít energetický certifikát.

Investor nové budovy musí před provedením technické prohlídky předložit energetickou certifikaci budovy a připojit ji k žádosti o vydání povolení k užívání.

Každá nemovitost k pronájmu nebo prodeji bude muset mít energetický certifikát.

Stávající budovy nebo nemovitosti, které jsou k prodeji, pronájmu nebo pronájmu, musí mít k dispozici kupujícímu nebo nájemci energetický certifikát nejpozději ke dni vstupu Chorvatska do EU.

Proč postup?

Povinnost energetické certifikace budov vyplývající ze směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické náročnosti budov (EPBD) ze dne 16.12. 2002. vzniklo pod vlivem Kjótského protokolu (podle kterého byly členské státy povinny do roku 2010 snížit emise oxidu uhličitého o 8%).

EPBD – směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické náročnosti budov, nejdůležitější právní nástroj v oblasti energetické účinnosti budov ze dne 16.12. 2002. Jeho cílem je podpořit zlepšení energetické náročnosti budov pomocí nákladově efektivních opatření a potřebu dosáhnout požadavků Kjótského protokolu a zabezpečení dodávek energie. Tato směrnice požaduje, aby členské státy:

– Použití minimálních požadavků na energetickou účinnost v nových budovách
– uplatňování minimálních požadavků na energetickou účinnost stávajících velkých budov (užitná podlahová plocha nad 1000 m2), pokud procházejí rozsáhlou rekonstrukcí
– Provádět energetickou certifikaci budov
– Provádějte pravidelnou kontrolu kotlů a klimatizačních systémů
– Zajistit dostatečný počet kvalifikovaných a / nebo oprávněných osob k provádění pravidelných prohlídek kotlů a klimatizačních systémů a certifikace budov
– Provádět pravidelné propagační aktivity zaměřené na informování a zvyšování povědomí o energetické účinnosti budov.

Lhůta pro převedení této směrnice v členských státech skončila 04.01. . Vzhledem k obtížím při plnění požadavků na zajištění dostatečného počtu kvalifikovaných a / nebo oprávněných odborníků pro provádění energetické certifikace budov a inspekce kotlů pro vytápění a klimatizační systémy mohou členské státy využít delší dobu tří let (do ledna 2009) pro úplný převod této směrnice.

Hodnocení energetické účinnosti

Energie budovy je ukazatelem energetické náročnosti budovy, která vyjadřuje roční tepelnou energii pro vytápění klimatických dat snížená na jednotku užitečné podlahové plochy budovy Ak a pro nebytové budovy nad relativní hodnoty roční spotřeby energie pro vytápění.
Energetické ratingy jsou označeny od A + do G, od nejlepších až po nejhorší. Všechna zařízení, která potřebujete k vytvoření energetického certifikátu, jsou zařazena do energetické třídy.

Jaké jsou chladničky a spotřebiče podle úrovně spotřeby energie, byty, domy a budovy budou sdíleny ve velmi chudých a nákladově efektivních zařízeních stupně A +, méně efektivní budou třídy A, nižší B, C, D, E, F a ty najrastrošnije a zcela nehospodárné budou mít úroveň spotřeby energie G. Princip fungování je ve skutečnosti velmi podobný nákupu spotřebičů. Vzhledem k tomu, že výrobci elektronických zařízení vyžadují, aby poskytli úplnou specifikaci spotřeby energie jednotlivých zařízení pro domácnost, musí být k dispozici i majitelé domů, bytů, budov, stejně jako budova spotřebuje energetickou třídu, kam patří .

Zdroj: energetski-certifikat.info