Mikä on energiatodistus?

Energiatodistus on asiakirja, joka osoittaa rakennuksen energiatehokkuuden, jolla on rakennusten energiasertifiointiasetusten sisältö ja asettelu (National Gazette 36/10), ja jonka myöntää valtuutettu henkilö.

Rakennusten energiasertifikaatti on joukko toimia ja menettelyjä, joita toteutetaan energiatodistuksen myöntämiseksi.

Rakennustarkastuksen energiatehokkuus on dokumentoitu menettely, joka toteutetaan rakennuksen energiatehokkuuden määrittämiseksi ja näiden ominaisuuksien toteutumisasteen suhteen suhteessa viitearvoon ja ehdotettu toimenpiteitä talouksien taloudellisesti perusteltujen rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi ja suorittaa valtuutettu henkilö.

Energiatodistuksen arvot heijastavat rakennuksen energiatehokkuutta ja energiankulutusta laskettuna rakennuksen käyttämisen hypoteettisen järjestelmän perusteella eivätkä välttämättä heijasta rakennuksen todellista kulutusta, koska se sisältää käyttäjän käyttäytymisen.

Energiatodistus on markkinointityökalu energiatehokkuuden ja alhaisen energian rakentamisen edistämiseksi. Rakennusten energiasertifiointi on mahdollista verrata rakennusten energiatarpeisiin, kannustaa investointeja uusiin ja innovatiivisiin konsepteihin ja teknologioihin, vaihtoehtoisten energiantuotantojärjestelmien käyttöä rakennuksissa ja edistää energiankulutuksen ja ympäristönsuojelun kokonaisvaltaista vähentämistä. Energiatodistus on suunniteltu rakennuksen yleisiksi luokituksiksi energiatehokkuudeksi, jonka perusteella esineet voidaan luokitella ja verrata.

Todistusvelvollisuus

Kaikki rakennukset, joiden osalta päähankkeen tai rakennusluvan vahvistamista koskeva pyyntö tehdään 31. maaliskuuta 2010 jälkeen, on oltava energiatodistus.

Uuden rakennuksen sijoittajan on annettava rakennusertifikaatti ennen teknistä tarkastusta ja liitettävä se käyttölupahakemukseen.

Vuokra- tai myyntivälineessä on oltava energiatodistus.

Nykyisissä rakennuksissa tai kiinteistöissä, jotka on tarkoitettu myytäväksi, vuokraksi tai vuokrasopimukseksi, on oltava energiatodistus, joka on saatavilla ostajalle tai vuokralaiselle viimeistään sen jälkeen, kun Kroatia on liittynyt EU: hun.

Miksi menettely?

Rakennusten energiatehokkuudesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rakennusten energiatehokkuudesta (EPBD) 16.12. 2002 perustettiin Kioton pöytäkirjan (jonka mukaan jäsenvaltioiden oli pakko vähentää hiilidioksidipäästöjä 8 prosenttia vuoteen 2010 mennessä).

EPBD – Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rakennusten energiatehokkuudesta, tärkein oikeudellinen väline rakennusten energiatehokkuuden alalla 16.12. Sen tavoitteena on edistää rakennusten energiatehokkuuden parantamista käyttämällä kustannustehokkaita toimenpiteitä ja tarvetta saavuttaa Kioton pöytäkirjan vaatimukset ja energian toimitusvarmuus. Tässä direktiivissä jäsenvaltiot velvoitetaan:

– Uusien rakennusten energiatehokkuuden vähimmäisvaatimusten soveltaminen
– nykyisten suurien rakennusten energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten soveltaminen (käyttökerroksen pinta-ala yli 1000 m2), kun niitä tehdään suuria korjauksia varten
– Rakennusten energiarekisteröinti
– Kattiloiden ja ilmastointilaitteiden säännöllinen tarkastus
– Varmistetaan riittävä määrä päteviä ja / tai valtuutettuja henkilöitä suorittamaan säännöllisesti kattiloiden ja ilmastointilaitteiden tarkastuksia sekä rakennusten sertifiointi
– Tavoitteena on säännöllinen tiedotustoiminta, jonka tarkoituksena on tiedottaa ja lisätä tietoisuutta rakennusten energiatehokkuudesta.

Määräaika tämän direktiivin siirtämiselle jäsenvaltioissa päättyi 04.01. Koska vaikeuksia täyttää vaatimukset, joilla varmistetaan riittävä määrä päteviä ja / tai valtuutettuja asiantuntijoita rakennusten energiatehokkuuden ja lämmitys- ja ilmastointilaitteiden kattiloiden tarkastamiseksi, jäsenvaltiot voivat käyttää pitkään kestävää kolmea vuotta (tammikuuhun 2009 saakka) tämän direktiivin täydelliseen siirtämiseen.

Energialuokitukset

Rakennuksen energia on rakennuksen energiatehokkuuden indikaattori, joka kuvaa rakennuksen vuosittaista lämpöenergiaa rakennuksen Ak käyttökerroksen yksikköä pienentävän ilmastotietojen lämmittämiseksi ja muille kuin asuinrakennuksille rakennuksen suhteellisen lämmön vuotuisen energiankäytön arvo.
Energialuokitukset on nimetty A: sta G: hen, parasta pahimpaan. Kaikki tilat, jotka tarvitset energiatodistuksen tekemiseen, luokitellaan energialuokkaan.

Esimerkiksi jääkaapit ja kodinkoneet, energiankulutuksen, huoneistojen, talojen ja rakennusten mukaan, jaetaan erittäin hellästi ja kustannustehokkaasti A + -luokissa, sitä vähemmän on luokan A, alemman B, C, D, E, F, ja ne najrastrošnije ja täysin epätaloudellinen saavat energiankulutuksen. Energiankulutus on periaatteessa hyvin samanlainen kuin laitteiden osto. Koska elektroniikkalaitteiden valmistajat edellyttävät yksittäisten kotitalouslaitteiden energiankulutuksen täydellistä määrittelyä, myös omistajien talot, huoneistot ja rakennukset on saatettava ostajan käyttöön sekä rakennuksen kuluttaa energialuokkaa, jos se kuuluu .

Lähde: energetski-certifikat.info

error: