Meri Vulić

Generálny riaditeľ / Licencovaný realitný agent

Meri je úspešná obchodná žena a výkonná riaditeľka agentúry Broker Agency, ktorá venovala celú svoju kariéru realitnému podnikaniu a dokázala dokonale vyvážiť obchodný a súkromný život. Osoba so silnou a veľmi pozitívnou energiou, ktorá s veľkou trpezlivosťou a starostlivosťou vytvára pre svojho tímu optimálne pracovné prostredie, čo v konečnom dôsledku vedie k efektívnejším agentom a tým k väčšej spokojnosti zákazníkov, ktorí spolupracujú s agentúrou.

Agent zápisy

K dispozícii žiadne vlastnosti
error: