Do You Want to Buy Croatian Real Estate

Osobným bankrotom sa v roku 2016 stala možnosť v Chorvátsku. Zaviedla sa možnosť poskytnúť oprávneným chorvátskym občanom možnosť preplánovať dlhy, pretože veriteľom sa tiež umožnilo vyrovnať pohľadávky. Ak ste podali žiadosť o osobný konkurz v Chorvátsku, možno sa čudujete, ako bude mať vaša konkurzná správa vplyv na vašu schopnosť nakupovať nehnuteľnosti v Chorvátsku v budúcnosti. Táto príručka presne vymedzí vplyv osobného bankrotu, ako aj niektoré moderné možnosti, ako sa dostať na rebríček nehnuteľností.

Začnite prebudovaním svojho úverového ratingu

Ochrana sa počas bankrotu je nevyhnutná a jedným zo spôsobov, ako to urobiť, je začať obnovovať kredit. To vám pomôže pripraviť sa na nákup chorvátskych nehnuteľností v budúcnosti. Prvým krokom, ktorý by ste mali urobiť, je prístup k kreditnej karte, ktorá je zabezpečená. Táto forma kreditnej karty je zabezpečená prostredníctvom hotovosti na sporiteľskom účte. Hotovostné úspory fungujú ako záruka pre úverovú líniu karty. Urobte včasné platby na zabezpečenú kreditnú kartu s cieľom zlepšiť svoje kreditné skóre.

Môžete tiež uzavrieť splátkový úver, ako je auto úver alebo osobné úver, a včasné platby na to. Je samozrejmé, že by ste nemali prekročiť seba, pokiaľ ide o prístup k úverom. Ak je vaším cieľom zvýšiť vaše osobné kreditné skóre, s mysľou na získanie dostupného hypotekárneho úveru v rade, musíte byť opatrní. Vezmite len toľko dlhov, koľko si môžete dovoliť splatiť včas. Keď budete splácať včas, bude to najjednoduchší spôsob, ako obnoviť úverový rating. Dobré kredity po zlých sa nestane cez noc, ale to sa stáva. Držte sa včasných plánov splátok, aby ste sa dostali späť na trať finančne.

Rozhodnite sa, aký veľký dom si môžete dovoliť

Keď zvýšite svoj úverový rating uskutočnením platieb včas, budete pripravení posunúť sa dopredu, a to tým, že sa rozhodnete, koľko domu (alebo bytu) si môžete dovoliť. Je dôležité vyhnúť sa tomu, aby sme boli „chudobní“. Vlastníctvo domu prichádza s množstvom skrytých výdavkov, nad rámec nákladov na hypotéku. Existujú aj ďalšie výdavky, ktoré zahŕňajú faktor, vrátane poistenia, údržby domu a nákladov na verejné služby. To len poškriaba povrch. Použite online hypotekárne kalkulačky, aby ste zistili, koľko si môžete dovoliť zaplatiť za domov, na základe preferovaného obdobia amortizácie hypotéky a vášho osobného príjmu. Akonáhle zistíte, čo si môžete dovoliť, môžete začať hon na dom. Po nájdení príťažlivej nehnuteľnosti bude čas kúpiť si hypotekárny úver.

Hľadanie dostupného hypotekárneho úveru

Keď požiadate o hypotéku, budete musieť vyplniť žiadosť o poskytnutie úveru, predložiť cestovný pas, poskytnúť dôkaz o svojich príjmoch s platenými peniazmi, zahrnúť posúdenie hodnoty predmetnej nehnuteľnosti a poskytnúť dôkaz o tom, že máte poistenie hypotéky. Než začnete platiť, mali by ste porovnať poskytovateľov hypotekárnych úverov. Pozorne si pozrite ich úrokové sadzby a iné úverové podmienky. Vyhľadávanie okolo najnižšej úrokovej miery je veľmi dôležité. Po preskúmaní možností sa môžete obrátiť na jedného alebo niekoľkých poskytovateľov hypotekárnych úverov a dúfať v to najlepšie.

Nákup nehnuteľností po konkurze je možný

Úpadok má nevýhodu. To sťažuje prístup k úverom, ktorý je cenovo dostupný, pre tých, ktorí podajú návrh na vyhlásenie konkurzu. Keď podniknete kroky na opravu kreditu, vybudujete si pevný základ pre budúcnosť. Po zvýšení úverového ratingu môžete začať rozhodovať o tom, aký veľký dom si môžete dovoliť, a potom hľadať dobrý hypotekárny úver.

Autor: Jacqueline Burns

error: