Mogućnosti ulaganja – KATALOG INVESTICIJSKIH PROJEKATA

U skladu s programom rada Vlade RH, poticanje investicija jedna je od prioritetnih mjera za snažniji razvoj hrvatskog gospodarstva, a time i turizma, te jačanje cjelokupne konkurentnosti naše zemlje. Slijedom toga je Ministarstvo turizma poduzelo niz mjera kako bi potencijalnim ulagačima olakšalo i pojednostavilo ulaganja u hrvatski turizam te na taj način utjecalo na jačanje konkurentnosti sektora.

Iz tog smo razloga pripremili Katalog investicijskih projekata, kako bismo potencijalnim ulagačima pružili informaciju o mogućnostima ulaganja u hrvatski turizam. Katalog je prioritetno usmjeren na javne projekte u kojima Republika Hrvatska traži ulagače, a sastavljen je od tri dijela.

U prvom dijelu nalaze se informacije o trgovačkim društvima u većinskom ili pretežitom državnom vlasništvu kojima predstoji privatizacija. Privatizacija se provodi u skladu s odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom (NN 145/10) i provedbenih propisa donesenih na temelju toga Zakona, a postupak provodi Agencija za upravljanje državnom imovinom (AUDIO). Ministarstvo turizma prati i sudjeluje u procesu privatizacije državnog turističkog portfelja.

Drugi dio Kataloga odnosi se na projekte vezane uz specifična trgovačka društva koja su osnovana s temeljnom zadaćom pripreme i razvoja tih projekata na određenim lokacijama (Brijuni Rivijera i Park Prevlaka), te upravljanja bivšim vojnim nekretninama do trenutka njihove privatizacije, uz istovremeno sređivanje vlasničkog stanja zemljišta i objekata (Club Adriatic).

Treći dio Kataloga čine ostali projekti u sektoru turizma.

Ovaj Katalog investicijskih projekata po potrebi će se mijenjati i dopunjavati. U nastavku se nalaze detaljnije informacije o svakom pojedinom društvu ili projektu, kao i link za preuzimanje Kataloga u cijelosti. Pozivamo zainteresirane ulagače da nam se obrate za dodatne informacije.

POPIS TRGOVAČKIH DRUŠTAVA IZ SEKTORA TURIZMA U KOJIMA RASPOLOŽIVI VLASNIČKI UDIO DRŽAVE PREMAŠUJE 25% TEMELJNOG KAPITALA

– Dubrovačko-neretvanska Županija : HOTELI MAESTRAL d.d. ; HOTELI PLAT d.d. ; HTP KORČULA d.d. ; HTP OREBIĆ d.d.
– Požeško-slavonska županija: ZRC LIPIK d.d.
– Primorsko-goranska županija: HTP IMPERIAL d.d.
– Splitsko-dalmatinska Županija: HOTEL MEDENA d.d. ; MODRA ŠPILJA d.d. ; Hoteli Živogošće d.d. ; Hoteli Podgora d.d. ; HOTELI MAKARSKA d.d. ; Vranjica Belvedere d.d. ; DALMA d.d.
– Osječko-baranjska županija: Bizovačke toplice d.d.
– Grad Zagreb: Club Adriatic d.o.o.

 

Kontaktirajte nas za više detalja!

error: Content is protected !!