Pohľad:
Property funkcie: Po prvé rade k moru Jasný